Naše služby

/Naše služby
Naše služby2018-11-12T01:25:54+00:00

Aktívny telemarketing

Pasívny telemarketing

Ostatné služby

Aktívny telemarketing

Zvýšte svoje zisky prostredníctvom efektívneho marketingového nástroja na komunikáciu so zákazníkmi!

Forma aktívneho telefonického oslovovania je vhodná ak chcete získať nových zákazníkov, osloviť už existujúcich klientov, monitorovať správanie a potreby zákazníkov alebo zistiť potenciál vašich produktov a služieb na trhu.

Aktívnym marketingom je možné zrealizovať obchodný hovor akékoľvek typu na veľkom množstve bývalých, súčasných i potenciálnych zákazníkov vo veľmi krátkom čase.

Pasívny telemarketing

Prenechajte na nás komunikáciu s koncovým zákazníkom!

Potrebuje vaša spoločnosť informačné linky, linky zákazníckej podpory, objednávkové linky a centrá služieb zákazníkom?

Prostredníctvom pasívneho telemarketingu získate spätnú väzbu o svojich produktoch a službách a takisto poskytnite koncovým klientom priestor na zodpovedanie vzniknutých otázok či odstránenie problémov.

Ostatné služby

Call centrum inncall zastrešuje aj ďalšie užitočné služby, ktoré napomáhajú spoločnostiam k správnemu napredovaniu a rozhodovaniu v budúcom období.

Vieme Vám ponúnkuť

  • Reporting: tvorba reportov zaznamenavajúce úspešnosť jednotlivých kampaní
  • Odosielanie sms: priame informácie o akciách, ponukách, termínoch či neuhradených platbách…
  • Odosielanie e-mailov: hromadná alebo individuálna forma rýchlej komunikácie
  • Prieskumy spokojnosti: získanie spätnej väzby zákazníkov
  • Balenie a odosielanie produktov: zabezpečenie doručenia produktov k zákazníkom
  • Interné systémy na mieru: tvorba systémov a produkčného prostredia
  • Školenia zamestnancov: zvýšenie výkonov zamestnancov prostredníctvom školení, tréningov a konzultácii
  • a mnoho ďalších služieb…

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás